آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی حقوقی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی حقوقی

1398-03-24

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی حقوقی به صورت تمام وقت محدوده سعادت آباد با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی حقوقی به صورت تمام وقت محدوده سعادت آباد با حقوق وزارت کار

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی