آگهی استخدام منشی در دفتر معماری و شهرسازی

استخدام منشی در دفتر معماری و شهرسازی

1398-03-24

استخدام منشی در دفتر معماری و شهرسازی با ظاهر مناسب در محدوده اقدسیه

استخدام منشی در دفتر معماری و شهرسازی با ظاهر مناسب در محدوده اقدسیه

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی