آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خدماتی تامین نیروی انسانی

استخدام منشی خانم در دفتر خدماتی تامین نیروی انسانی

1398-03-24

استخدام منشی خانم در دفتر خدماتی تامین نیروی انسانی پر انرژی و منظم با حقوق سهروردی

استخدام منشی خانم در دفتر خدماتی تامین نیروی انسانی پر انرژی و منظم با حقوق سهروردی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی