آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات گرمایشی

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات گرمایشی

1398-03-24

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات گرمایشی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده الهیه

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات گرمایشی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده الهیه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی