آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-24

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 10 الی 16 با حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 10 الی 16 با حقوق 500.000 تومان

مشهد مصلی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی