آگهی استخدام منشی در شرکت فعال

استخدام منشی در شرکت فعال

1398-03-24

استخدام منشی در شرکت فعال به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

استخدام منشی در شرکت فعال به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی