آگهی استخدام راننده با وانت پیکان نیسان و آریسان

استخدام راننده با وانت پیکان نیسان و آریسان

1398-03-24

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،نیسان و آریسان جهت کار در باربری با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،نیسان و آریسان جهت کار در باربری با زنگ خور خوب

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی