آگهی استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

1398-03-24

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز فقط برای افراد دارای تجربه مناسب در این زمینه

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز فقط برای افراد دارای تجربه مناسب در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی