آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس مکث

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس مکث

1398-03-24

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس مکث با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس مکث با زنگ خور خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی