آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس رازی

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس رازی

1398-03-24

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در تاکسی سرویس رازی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در تاکسی سرویس رازی با درآمدی رضایت بخش

شیراز کوی زهرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی