آگهی استخدام منشی در مجموعه معتبر

استخدام منشی در مجموعه معتبر

1398-03-24

استخدام منشی در مجموعه معتبر برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام منشی در مجموعه معتبر برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی