آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-08-07

استخدام منشی در شرکتی معتبر به همراه دوره ی آزمایشی با حقوق وزارت کار در این دوره و ساعت کار 8 الی 16 و 5شنبه ها تعطیل

استخدام منشی در شرکتی معتبر به همراه دوره ی آزمایشی با حقوق وزارت کار در این دوره و ساعت کار 8 الی 16 و 5شنبه ها تعطیل

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی