آگهی استخدام منشی در شرکت رافد صنعت

استخدام منشی در شرکت رافد صنعت

1398-03-22

استخدام منشی در مجموعه مجاز برای افراد ماهر و آشنا به امور مرتبط

استخدام منشی در مجموعه مجاز برای افراد ماهر و آشنا به امور مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی