آگهی استخدام راننده در تاکسی ارشیا

استخدام راننده در تاکسی ارشیا

1397-08-06

استخدام راننده خانم و آقا در تاکسی ارشیا مجرب با ظاهر آراسته جهت کار در دو شیفت صبح و بعدازظهر

استخدام راننده خانم و آقا در تاکسی ارشیا مجرب با ظاهر آراسته جهت کار در دو شیفت صبح و بعدازظهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی