آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پخش مواد غذایی

استخدام منشی خانم در دفتر پخش مواد غذایی

1398-03-22

استخدام منشی خانم در دفتر پخش مواد غذایی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده خرمدشت

استخدام منشی خانم در دفتر پخش مواد غذایی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده خرمدشت

کرج خرمدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی