آگهی استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی

1398-03-21

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی