آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-08-06

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در محدوده اتوبان ستاری با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در محدوده اتوبان ستاری با حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی