آگهی استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

1397-08-06

استخدام کارمند فروش خانم با روابط عمومی بالا با حقوق و مزایای عالی در محیطی زنانه

استخدام کارمند فروش خانم با روابط عمومی بالا با حقوق و مزایای عالی در محیطی زنانه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی