آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در تهیه غذا

استخدام موتورسوار جهت کار در تهیه غذا

1398-03-21

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در تهیه غذا با مزایای خوب

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در تهیه غذا با مزایای خوب

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی