آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-03-21

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت در محدوده تهرانپارس غربی

استخدام منشی خانم در دفتر اداری به صورت تمام وقت در محدوده تهرانپارس غربی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی