آگهی استخدام منشی در اتاق عروس

استخدام منشی در اتاق عروس

1398-03-21

استخدام منشی در اتاق عروس خوش بیان و خوش صحبت با حقوق ثابت

استخدام منشی در اتاق عروس خوش بیان و خوش صحبت با حقوق ثابت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی