آگهی استخدام منشی خانم در شرکت چرم نگار

استخدام منشی خانم در شرکت چرم نگار

1398-03-21

استخدام منشی خانم در شرکت چرم نگار با ظاهر مناسب و شیک محدوده نارمک

استخدام منشی خانم در شرکت چرم نگار با ظاهر مناسب و شیک محدوده نارمک

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی