آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام کارمند خانم در شرکت پخش مواد غذایی

1397-08-06

استخدام کارمند خانم در شرکت پخش مواد غذایی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام کارمند خانم در شرکت پخش مواد غذایی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی