آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی مرکز تجارت استیل ایران

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی مرکز تجارت استیل ایران

1398-03-21

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی ( مرکز تجارت استیل ایران) به صورت تمام وقت به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی ( مرکز تجارت استیل ایران) به صورت تمام وقت به همراه بیمه

تهران کوی هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی