آگهی استخدام کارمند اداری در دفتر کارخانه تولید مبلمان

استخدام کارمند اداری در دفتر کارخانه تولید مبلمان

1398-03-21

استخدام کارمند اداری در دفتر کارخانه تولید مبلمان با ظاهر مناسب و منظم و حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری در دفتر کارخانه تولید مبلمان با ظاهر مناسب و منظم و حقوق مکفی

رباط‌ کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی