آگهی استخدام منشی خانم در شرکت لیزینگ خودرو

استخدام منشی خانم در شرکت لیزینگ خودرو

1398-03-21

استخدام منشی خانم در شرکت لیزینگ خودرو در محدوده تهرانپارس شرقی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت لیزینگ خودرو در محدوده تهرانپارس شرقی با حقوق مکفی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی