آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-08-06

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان با ساعت کار 8 الی 12 و 15 الی 19

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان با ساعت کار 8 الی 12 و 15 الی 19

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی