آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-03-21

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی