آگهی استخدام شینیون کار در سالن آرایشی

استخدام شینیون کار در سالن آرایشی

1398-03-21

استخدام شینیون کار در سالن آرایشی فقط برای افراد ماهر و با سابقه

استخدام شینیون کار در سالن آرایشی فقط برای افراد ماهر و با سابقه

تهران اوقاف

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی