آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-03-21

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز. مسئولیت پذیر و آشنا به گرافیک

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه مجاز. مسئولیت پذیر و آشنا به گرافیک

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی