آگهی استخدام فروشنده پوشاک

استخدام فروشنده پوشاک

1397-08-06

استخدام فروشنده خانم با روابط عمومی بالا جهت فروش پوشاک ( شلوار) در مرکز تیراژه

استخدام فروشنده خانم با روابط عمومی بالا جهت فروش پوشاک ( شلوار) در مرکز تیراژه

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی