آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

1398-03-21

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمد خوب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی