آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-03-21

استخدام سه نفر موتورسوار جوان جهت بیرون بر و ارسال غذا با مزایا

استخدام سه نفر موتورسوار جوان جهت بیرون بر و ارسال غذا با مزایا

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی