آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس

1398-03-21

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با مزایا

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با مزایا

شیراز ملاصدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی