آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

1398-03-21

استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز برای افراد با سابقه و آشنا به امور دفتری

استخدام کارشناس فروش در شرکت مجاز برای افراد با سابقه و آشنا به امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی