آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت مواد غذایی

استخدام کارمند فروش در شرکت مواد غذایی

1397-08-06

استخدام کارمند فروش در شرکت مواد غذایی با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

استخدام کارمند فروش در شرکت مواد غذایی با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی