آگهی استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

1398-03-20

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی دارای روحیه ی کار گروهی و مسئولیت پذیری محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی دارای روحیه ی کار گروهی و مسئولیت پذیری محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی