آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-03-20

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با حقوق 1 م محدوده اقدسیه خیابان موحددانش

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با حقوق 1 م محدوده اقدسیه خیابان موحددانش

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی