آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه ویژه بانوان

استخدام منشی خانم در باشگاه ویژه بانوان

1398-03-20

استخدام منشی خانم در باشگاه ویژه بانوان مسئولیت پذیر و متعهد در کار به صورت تمام وقت

استخدام منشی خانم در باشگاه ویژه بانوان مسئولیت پذیر و متعهد در کار به صورت تمام وقت

تهران اوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی