آگهی استخدام منشی خانم در شرکت IT

استخدام منشی خانم در شرکت IT

1398-03-20

استخدام منشی خانم در شرکت IT در محیط کار حرفه ایی با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت IT در محیط کار حرفه ایی با حقوق وزارت کار

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی