آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-03-20

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی