آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی

1398-03-20

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی با ظاهر آراسته و مناسب

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی با ظاهر آراسته و مناسب

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی