آگهی استخدام کارمند خانم در گروه صنعتی شیشه و pvc شفیعی

استخدام کارمند خانم در گروه صنعتی شیشه و pvc شفیعی

1398-03-20

استخدام کارمند خانم در گروه صنعتی شیشه و pvc شفیعی به صورت تمام وقت محدوده فداییان اسلام بعد از کارخانه حریر

استخدام کارمند خانم در گروه صنعتی شیشه و pvc شفیعی به صورت تمام وقت محدوده فداییان اسلام بعد از کارخانه حریر

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی