آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

1398-03-20

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت همکاری در اژانس با محیطی آرام و درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت همکاری در اژانس با محیطی آرام و درآمد بالا

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی