آگهی استخدام تعمیرکار در نمایندگی موبایل آباد

استخدام تعمیرکار در نمایندگی موبایل آباد

1397-08-07

استخدام تعمیرکار کار بلد جهت کار در یکی از شعب موبایل آباد واقع در محدوده تهران نو نظام آباد با درآمد خوب

استخدام تعمیرکار کار بلد جهت کار در یکی از شعب موبایل آباد واقع در محدوده تهران نو نظام آباد با درآمد خوب

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی