آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

1398-03-19

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال با آموزش برای افراد مبتدی در محیطی سالم

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال با آموزش برای افراد مبتدی در محیطی سالم

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی