آگهی استخدام منشی در موسسه ایفا تصویر آریا فعال در حوزه ساخت بازیهای کامپیوتری و انیمیشن

استخدام منشی در موسسه ایفا تصویر آریا فعال در حوزه ساخت بازیهای کامپیوتری و انیمیشن

1398-03-19

استخدام منشی در موسسه ایفا تصویر آریا فعال در حوزه ساخت بازیهای کامپیوتری و انیمیشن با ظاهر مناسب و شیک

استخدام منشی در موسسه ایفا تصویر آریا فعال در حوزه ساخت بازیهای کامپیوتری و انیمیشن با ظاهر مناسب و شیک

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی