آگهی استخدام در هلدینگ حامی پارس

استخدام در هلدینگ حامی پارس

1397-08-07

همانطور که از طبقه شغلی و عنوان آگهی مشهود است ، نیاز استخدامی ما را در صورت تمایل با شمار ه های درج شده پیگیری نمایید . ضمنا به موارد تماس دقت نمایید .

همانطور که از طبقه شغلی و عنوان آگهی مشهود است ، نیاز استخدامی ما را در صورت تمایل با شمار ه های درج شده پیگیری نمایید . ضمنا به موارد تماس دقت نمایید .

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی