آگهی استخدام منشی خانم در یک دفتر کاملا خصوصی

استخدام منشی خانم در یک دفتر کاملا خصوصی

1398-03-19

استخدام منشی خانم در یک دفتر کاملا خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک دفتر کاملا خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی