آگهی استخدام منشی در شرکتی فعال

استخدام منشی در شرکتی فعال

1398-03-19

استخدام منشی در شرکتی فعال با حقوق مکفی در فلکه دوم صادقیه

استخدام منشی در شرکتی فعال با حقوق مکفی در فلکه دوم صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی